Tag: vật liệu xây dựng mới

Vật liệu xanh đang có nhiều cơ hội phát triển

Vật liệu xanh đang có nhiều cơ hội phát triển

Nhẹ, bền, dễ thi công, cách âm, cách nhiệt, thân thiện môi trường… là những ưu thế chung của dòng vật liệu xây dựng mới. Tuy dòng vật liệu này không thiếu hàng nhập khẩu nhưng sản phẩm nội vẫn

Những vật liệu xây dựng mới cần biết

Những vật liệu xây dựng mới cần biết

Ivan Vlassiouk, Trưởng nhóm thực hiện dự án này cho biết, phát hiện này mở rộng đáng kể các ứng dụng tiềm năng và thị trường cho graphene. Bước tiếp theo của dự án làm giảm chi phí sản xuất