Tag: vật liệu xây dựng bubble deck

Công nghệ sàn BubbleDeck là gì?

Công nghệ sàn BubbleDeck là gì?

Mặt cắt của BD cũng tương tự như những tấm sàn rỗng theo một phương thông thường đã được sử dụng trong 40 năm qua. Tuy nhiên kết cấu của những tấm sàn loại này có nhược điểm là chỉ