Tag: vật liệu mới cho ngành xây dựng

Những vật liệu xây dựng mới cần biết

Những vật liệu xây dựng mới cần biết

Ivan Vlassiouk, Trưởng nhóm thực hiện dự án này cho biết, phát hiện này mở rộng đáng kể các ứng dụng tiềm năng và thị trường cho graphene. Bước tiếp theo của dự án làm giảm chi phí sản xuất