Tag: tìm hiểu vật liệu xây dựng nhẹ.ưu điểm vật liệu xây dựng nhẹ

Thông tin về vật liệu xây dựng nhẹ

Thông tin về vật liệu xây dựng nhẹ

Nếu như trước kia các bức tường (xây bằng gạch, đá) ở công trình kiến trúc vừa đóng vai trò bao che cho không gian sử dụng bên trong, vừa phải làm nhiệm vụ chịu lực; thì với kết cấu