Tag: thiết kế spa tại nhà

Kinh nghiệm thiết kế spa tại nhà

Kinh nghiệm thiết kế spa tại nhà

Hãy đặt thêm vài chậu cây xanh ở cửa sổ, trong góc phòng hay tạo một mảng xanh sát tường để tạo cảm giác thiên nhiên hòa quyện cùng với ít sỏi đá. Bạn cũng có thể ốp, sửa hay