Tag: sơn nhà

7 bước sơn nhà cần biết

7 bước sơn nhà cần biết

1. Kiểm tra điều kiện về môi trường – Nhiệt độ – Môi trường < 50C – Bề mặt sơn < 600C – Độ ẩm – Không khí < 850C – Không sơn trong các điều kiện: gió mạnh, bụi,