Tag: phần thô

Phần thô trong xây dựng quan trọng như thế nào?

Vật liệu xây dựng đang gặp khó

Như trên đã nói, nhiều người – thậm chí cả thợ nghĩ phần thô không quan trọng – đó là một quan niệm sai lầm. Đúng ra thì: không có phần nào là không quan trọng cả, nhưng quan trọng