Tag: nhửng điều nên tránh khi xây nhà

Những lưu ý khi xây nhà cần biết

Những lưu ý khi xây nhà cần biết

Cửa chính của ngôi nhà không nên đặt đối diện hành lang dài thẳng hay lan can cửa sổ, điều này sẽ khiến luồng khí xấu chạy thẳng vào trung tâm căn nhà. Bố cục của một ngôi nhà được