Tag: lưu ý khi xây nhà

Các yếu tố cần cẩn thận khi xây nhà

Các yếu tố cần cẩn thận khi xây nhà

Nhà láng giềng bốn phía đều cao, nhà mình không nên làm quá thấp. Nếu thấp so với mé bên tả, chủ về xuất hiện cô phụ (chồng chết), nếu thấp co với bên hữu chủ khắc thê. Nếu hai

Lập kế hoạch trước khi xây nhà

Lập kế hoạch trước khi xây nhà

Việc hoàn thiện ngôi nhà sẽ được tiến hành với khâu trang trí sau khi xây xong phần thô. Việc chọn chất liệu cũng như màu sắc cho tường, nền nhà, các vật dụng trang trí và các thiết bị