Tag: lưu ý khi mua nhà

Các yếu tố cần cẩn thận khi xây nhà

Các yếu tố cần cẩn thận khi xây nhà

Nhà láng giềng bốn phía đều cao, nhà mình không nên làm quá thấp. Nếu thấp so với mé bên tả, chủ về xuất hiện cô phụ (chồng chết), nếu thấp co với bên hữu chủ khắc thê. Nếu hai