Tag: giải pháp thông gió

Một số biện pháp thông gió tự nhiên cho ngôi nhà

Một số biện pháp thông gió tự nhiên cho ngôi nhà

Mùa hè, bạn nên đóng cửa ban ngày để tránh khí nóng vào nhà, ban đêm mở cửa để gió mát vào nhà, giúp ngôi nhà luôn mát hơn ở ngoài trời. Mùa đông, mọi người thường thấy rung mình