Tag: chọn mua vật liệu xây dựng

Chia sẻ kinh nghiệm chọn vật liệu xây dựng

Chia sẻ kinh nghiệm chọn vật liệu xây dựng

Hiện nay, do đang vào mùa xây dựng, khách hàng muốn mua gạch ống trực tiếp từ một số nhà máy công nghiệp không những phải chịu giá cao (thường từ 350-500 đồng/viên) mà nhiều khi còn phải chờ đợi.