Tag: cầu thang theo mệnh

Tư vấn xây cầu thang hợp phong thủy

Tư vấn xây cầu thang hợp phong thủy

Theo phong thủy, áp dụng ngược hay xuôi cũng cần lưu ý tính chất dương hay âm từ ảnh hưởng của mặt trời hay mặt trăng. Cụ thể, những người thuộc Trạch Mệnh là Kiền, Ly, Tốn thuộc sự ảnh