Tag: bố trí cầu thang

Tư vấn xây cầu thang hợp phong thủy

Tư vấn xây cầu thang hợp phong thủy

Theo phong thủy, áp dụng ngược hay xuôi cũng cần lưu ý tính chất dương hay âm từ ảnh hưởng của mặt trời hay mặt trăng. Cụ thể, những người thuộc Trạch Mệnh là Kiền, Ly, Tốn thuộc sự ảnh