Tag: bí quyết lựa chọn vật liệu xây dựng

Tư vấn chọn vật liệu xây dựng

Có một thực tế như thế này, các ngôi nhà khi xây dựng khoảng trước năm 2000 hầu hết lớp vữa tô tường không bị nứt chân chim. Điều này, một phần do xi măng hiện nay 100% là PC40